Zavřít

Dotační program MK

Dotační program MK ČR na podporu podpořených projektů v rámci programu EU Kreativní Evropa – Kultura

Prostřednictvím Samostatného oddělení Evropské unie vypisuje Ministerstvo kultury granty na podporu účastníků evropských projektů podporovaných z programu EU Kreativní Evropa – Kultura. Grantové řízení je určeno českým právnickým a fyzickým osobám s živnostenským oprávněním, které jsou vedoucími projektů nebo partnery projektů podpořených Evropskou komisí v rámci tohoto programu.

!!!POZOR, revize grantového programu!!!

V TUTO CHVÍLI JE DOTAČNÍ TITUL Z DŮVODU REVIZE POZASTAVEN A NELZE O PŘÍSPĚVEK MK POŽÁDAT

Ministerstvo kultury pozastavilo dotační program na podporu podpořených projektů programem Kreativní Evropa – Kultura, které administruje Samostatný odbor Evropské unie, v souvislosti s novelou zákona o rozpočtových pravidlech. O obnovení řízení budou žadatelé informováni na webových stránkách Ministerstva kultury a Kanceláře Kreativní Evropa – Kultura. Program MK nebude znovu spuštěn dříve než v červnu 2018.

Informace, formulář žádosti a rozpočtu najdete zde.

Kontakt

Samostatné oddělení EU, Ministerstvo kultury ČR
Zdenka Hofbauerová
Milady Horákové 139, 160 00 Praha 6
T 257 085 303
M 725 505 735
E zdenka.hofbauerova@mkcr.cz

MOŽNOSTI DOFINANCOVÁNÍ PODPOŘENÝCH PROJEKTŮ V DALŠÍCH ZEMÍCH zapojených do programu Kreativní Evropa – Kultura najdete ke stažení zde (aktualizace 7/2017).