Zavřít

O programu

Kreativní Evropa je program EU na podporu kinematografie a kulturních a kreativních odvětví, plánovaný na období let 2014–2020.

Cílem programu Kreativní Evropa je vytvořit jednotný rámec pro financování projektů v oblasti scénických umění, výtvarného umění, nakladatelství a literatury, filmu, televize, hudby, mezioborového umění, kulturního dědictví a videoher, maximálně využít synergii mezi různými sektory a zvýšit tak účinnost poskytované podpory.

Program Kreativní Evropa se skládá ze dvou dílčích programů a mezioborové části.

  • dílčí program MEDIA – podpora evropské kinematografie a audiovizuálního průmyslu
  • dílčí program KULTURA – podpora mezinárodních projektů v oblasti kulturních a kreativních odvětví
  • mezioborová část  – zahrnuje nástroj pro finanční záruky, který byl spuštěn v roce 2016. Mezioborová část také nabízí prostředky na vypracování studií a podporuje lepší sběr dat s cílem zdokonalit argumenty pro strategická opatření nebo prostředky na podporu pilotních projektů spolupráce mezi audiovizuálním a dalšími kulturními a kreativními odvětvími.

Celkový rozpočet programu Kreativní Evropa na období 2014–2020 je 1,462 mld. eur.  Na dílčí program MEDIA připadá 56 % (818 720 tis. eur), na dílčí program Kultura 31 % (453 220 tis. eur) a na mezioborovou část 13 % (190 060 tis. eur).